AR Alternatory Rozruszniki S.C.
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Regulamin
Kategorie
Cross lista
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Waluty
Język
Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
Informacje
Kontakt
Tel
42 686-10-01
Tel
Łukasz 606-475-854
Tel
Krzysztof 668-551-266
Godziny działania sklepu
8-17
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij
Regulamin

REGULAMIN

 
1.INFORMACJE OGÓLNE

 
·       Sklep internetowy, działała pod adresem: www.AR-PL.pl, prowadzony jest przez firmę: AR Alternatory Rozruszniki S.C. Łukasz Gralicki Krzysztof Szoć z siedzibą w Łodzi 93-313 ul. Pabianicka 184/186 , posiadającą numer NIP: 729-269-89-84, REGON: 101290907, zwanym dalej Sprzedającym
 
 
·       Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży towarów z branży elektromechaniki pojazdowej za pośrednictwem sklepu internetowego.
 
 
·       Wszelkie prawa autorskie do niniejszego serwisu oraz zawartych w nim treści należą do firmy AR Alternatory Rozruszniki S.C. Łukasz Gralicki Krzysztof Szoć
 
 
·       Zatwierdzając dowolny formularz Klient równocześnie akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu
 
 
·       Klientem sklepu internetowego www.AR-PL.PL, zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać osoba prawna, osoba nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności cywilno-prawnych.

2. PROCEDURA SKŁADNIA ZAMÓWIEŃ.

 
 
 
·       Odbiorcom detalicznym nie sprzedajemy drobnych części elektronicznych (np. regulatory napięcia i mostki diodowe).
 
 
·       Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe dokonanie rejestracji  oraz wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez www.AR-PL.PL na stronie sklepu internetowego.
 
 
·       Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych klienta podanych przy weryfikacji poprzez kontakt elektroniczny lub osobisty z klientem w celu potwierdzenia danych wskazanych przy rejestracji.

 
 
 
·       Sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia konta klienta i zablokowania dostępu do usług sprzedającego, gdy dane podane przy rejestracji okażą się nieprawdziwe (fikcyjne) tzn. podanie danych niezgodnych z posiadanym dokumentem tożsamości, podanie fikcyjnego numeru telefonu, danych adresowych lub podanie danych niepełnych uniemożliwiających weryfikację.

 
 
 
·       Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 
 
·       Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
 
 
·       Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 
 
·       Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 
 
·       Sprzedający zastrzega sobie odstąpienia od sprzedaży towaru, jeśli jest on niedostępny w magazynach Sprzedającego (brak towaru, uszkodzenie w trakcie transportu)
 
 
·       Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu zrealizowania zamówienia tj. do godz.15.00 w dniu składania zamówienia, a jeżeli zamówienie złożono w dzień ustawowo wolny od pracy to wprowadzenie zmiany w zamówieniu możliwe jest do godziny 15.00 w pierwszym dniu roboczym. 
 
 
·       Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało zrealizowane oraz wysłane.
 
 
 
 
 
3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 
 

• Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać przez całą dobę, codziennie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego.
 
 
·       Zamówienie jest realizowane za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego.
 
 
·       Zamówienia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
 
·       Zamówienie, które wpłynęło po godz.15.00 realizowane jest następnego dnia roboczego.
 
 
·       Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

4. DOWÓZ TOWARU

 
 
 
·       Realizujemy przesyłki na terenie całej Europy.
 
 
·       Zamówiony towar wysyłamy za pobraniem pod adres, który podany został w formularzu zamówienia. 
 
 
·        Na terenie Polski przesyłki dostarczane są za pośrednictwem: DPD .

5. CENY TOWARÓW

 
 
 
·       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie bądź mailowo. Kupujący może odstąpić od zakupu, jeśli nowa cena nie jest dla niego satysfakcjonująca.
 
 
·       Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. PŁATNOŚCI

 
 
 
·       Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
 
 
* Przed wydaniem towaru klientowi:
 
 
1. Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z siedziby sklepu AR Alternatory Rozruszniki S.C. Łukasz Gralicki Krzysztof Szoć.
 
 
2. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 
 
* Z terminem opóźnionym:
 
 
Dla stałych klientów możliwe jest ustalenie dłuższego terminu płatności, np. 14 dni.
 
 


7. OPAKOWANIA SPRZEDAŻY
 
 

Niektóre towary pakowane są w ilościach większych niż 1 sztuka. Dotyczy to na przykład: tulejek czy szczotek. Dla takich towarów ilości zamówieniowe są dopełniane do wielokrotności ilości pakowych.

8. ZWROT TOWARÓW PRZEZ KONSUMENTA
 
 

Zwrot towaru w trybie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [...] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.)

Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego , który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 
 
·       Zgodnie z w/w ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą: 1.otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
 
 
2.świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
 
 
·        Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 
 
·        W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 
 
 
 
 
9. REKLAMACJA TOWARÓW

 
 
 
·       Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez sprzedawcę, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 
 
·       Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest konieczne; jednakże w celu jej identyfikacji w wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego.
 
 
·       Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
 
 
·       Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu.
 
 
·       Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
 
 
1.Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie sklepu
 
 
2.W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
 
 
3.Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
 
 
Zwracany towar lub reklamowany towar należy przesłać na adres:
 
 
AR Alternatory Rozruszniki S.C. Łukasz Gralicki Krzysztof Szoć
 
 
Łódź 93-313 ul. Pabianicka 184/186
 
 
 
 
 
10. DANE OSOBOWE

 
   1.  
     
    Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.AR-PL.PL są przetwarzane przez Sprzedawcę.
 
 
 Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
 
 
a) realizacji umowy
 
 
b)jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.AR-PL.pl
 
 
 
 
 
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 
 
3.Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.AR-PL.PL w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 
 
 
 
 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 
 
1.   Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.AR-PL.PL
 
 
2.    Regulamin Sklepu Internetowego www.AR-PL.PL nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 
Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Nowości
Zobacz wszystkie

Wyświetl większą mapę
25 June 2024
5434795 wywołań od 14 June 2013
Copyright © 2013 oscGold